Poezija / video

Image2

Video je približevanja – med snemalko/kamero in pevko, pesnico – tenkočutna video dotikanja. Razpiranja/iskanja mehkih mest v svetu pesnice in vse to prežeto z vsakdanjostjo – navadnostjo – običaj/nostjo.

Zemlja je tudi mati,

Ona je mati vsemu naravnemu,

Mati vsemu človeškemu.

Ona je mati vseh in vsemu,

Kajti v njej so shranjena semena vseh in vsega. (Hildegarda iz Bingna)

Video povezava