Zavod CCC, Zavod za medijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja

ustanoviteljica Zavoda CCC

Zvonka Šimčič

Zvonka T Simčič je ustanoviteljica Zavoda CCC, njegova gonilna in ustvarjalna sila. Okoli sebe ima tesne prijatelje in sodelavce.

V polju sodobnih umetniških praks ustvarja na področju vizualne umetnosti (videa/filma, intermedijske umetnosti, instalacij, fotografije) in performansa.

Vsa njena dela so močno povezana s socialnim prostorom in lastnimi izkušnjami v njem. Poudarek daje človeški eksistenci, kjer raziskuje posledične rezultate tako socialnega, ekonomskega kot političnega položaja glede razmerij moči, ter posameznika kot celovitega bitja v družbenem prostoru. Pri tem nikoli ne pozabi, da je človek tudi duhovno bitje. V povezavi z novimi mediji v svojih delih postaja »živi«, a nenačrtovani akter – performer.

Poleg študija na ljubljanski akademiji za likovno umetnost, kjer je tudi magistrirala, je opravila študij geomantije pri Marku Pogačniku, študij klasične duhovnosti na ljubljanski univerzi s prakso duhovne spremljevalke ter pridobivala izkušnje raznoterih duhovnosti sveta. Vse to se odraža tudi v njenih delih.


Zvonka is the founder of Zavod CCC (CCC Institute) and the soul of the House on the Hill project.

Within modern artistic practices she works in visual art (video/film, intermedia art, installations, photography) and performance art.

All her works are strongly related to the social space and her own experiences in it. She foregrounds human existence, researching the consequences of social, economic and political positions in terms of power relations and the individual as the whole being in social space. However, she never forgets that humans are primarily and also spiritual beings. Supported by the new media she is becoming a “live”, but unexpected actor – performer.

Besides her studies at the Academy of Visual Arts in Ljubljana, where she obtained her Master of Arts degree, she was trained in geomancy by Marko Pogačnik, and acquired knowledge in classical spiritualism at the University of Ljubljana with the practice of spiritual companion, as well as experiences of various other spiritual practices of the West.

2020/21

Corona Queen / Kraljica Miru
V pripravi ...

2019

Pogovarjam se z Leonardom
V pripravi ...

2018

Tišina neba / foto instalacija
V pripravi ...

2017

Pogovor z dušo / video instalacija
Pogovor z dušo je je video zapis, ki gnete slikovne podobe simbolnega sveta najdenega v okolici. Gre za jungovski simbolni svet, ki v človeku začenja govoriti novo zgodbo. Simbolni elementi, ki se pojavijo v vsakdanu, začnejo kreirati svoj pomenski sklop.

2016

Spomin / video
Spomin je avtobiografsko delo, ki se v časovnem kroženju vrača v otroštvo. K izvoru. Tolikokrat po istih sledeh zaokroži na isto mesto, da tam znova najde vir svetlobe. Je to tisto, kar nas zaznamuje? In iz katerih globin prihaja? Je res samo spomin iz otroštva? Ali pa nekaj še veliko globljega?


Zvonka T Simčič / Spomin


http://www.e-arhiv.org/diva/index.php?opt=work&id=1234

Silvana Paletti / Moja Rezija / video
Moja Rezija / Silvana Paletti je video delo, ki preko pete poezije Silvane Paletti in aktivacijo črno belih fotografij vstopa v svet Rezije. Silvana Paletti je pesnica, pisateljica in pevka z vasi Ravance v dolini Rezije. Že dolgo raziskuje rezijansko ljudsko izročilo. Je dobitnica nagrade Mira/2016. Njene pesmi so bile objavljene v antologijah in revijah, prestavljene pa so bile tudi v knjižno slovenščino oziroma prevedene v italijanščino, furlanščino, nemščino, angleščino in češčino. Zadnja leta svoje pesmi tudi poje. Te lahko slišimo na ploščku z naslovom Mali Rug, ki je izšla leta 2014 pri Založbi Klopotec.


Silvana Paletti / Moja Rezija


https://www.youtube.com/watch?v=iHK9FqE9qHw

Poezija / video
Video je nastal na podlagi zbliževanja med slovensko umetnico Zvonko T Simčič in rezijansko pesnico, pisateljico in pevko Silvano Paletti. Pogovor je v slovenskem jeziku z odtenki rezijanskega narečja.


Zemlja je tudi mati,
Ona je mati vsemu naravnemu,
Mati vsemu človeškemu.
Ona je mati vseh in vsemu,
Kajti v njej so shranjena semena vseh in vsega. (Hildegarda iz Bingna)


Zvonka T Simčič, Silvana Paletti / Poezija


http://www.e-arhiv.org/diva/index.php?opt=work&id=1174

"KOMBINAT" Ženski pevski zbor
Ženski pevski zbor Kombinat je skupina deklet, ki so se na dan upora, 27. aprila 2008 zbrale na ustanovni skupščini v ljubljanskem Rogu in sklenile, da bodo prepevale pesmi upora z vsega sveta. Kombinatke so postale maskota vstaj. Pele so z ljudmi in ljudje/vstajniki so peli z njimi. V tem času se je rodila Pesem upora, kantavtorice Ksenije Jus, ki je prav tako članica zbora Kombinat. Ljudje so pesem prepoznali kot himno. Film je povezan z mislimi nekaterih žensk - strokovnjakinj, ki so znale to zgodbo iz strokovnih gledišč umestiti v razumen, iz različnih stališč okrepljen in pomemben pojav. Skozi zgodbo o Kombinatkah spremljamo razvoj in organizacijo skupnosti žensk, ki s pesmijo poskušajo spreminjati svet, prav tako pa lahko skozi zgodbo spremljamo aktualno družbeno in politično dogajanje v Sloveniji. Film lovi trenutke in pesmi, ki postajajo pomemben zapis našega časa.


Predstavitveni film / Svoboda ljudem / ŽPZ Kombinat


https://www.youtube.com/watch?v=HPNsbVwYl6M&ab_channel=zvonkasimcic

2015

Hiša na hribu 2015
V mesecu avgustu, natančneje od 17. – 30. avgusta, bo skupina umetnikov ustvarjala, komunicirala, se na takšen in drugačen način povezovala z vsebino kraja … naš pogled bo v dolino. Odprti za izletnike, za tiste, ki bodo do Sv. Marjete v vasi Žlebe pri Medvodah prišli z namenom. Lahko si popestrite zadnje dni poletja z izletom v naravo in kulturo hkrati.

Projekt postavlja sodobna umetniška dela v miru razkošne narave in objemu kulturne dediščine pri cerkvi sv. Marjete v Žlebah in se tam odvija vsako poletje od leta 2015 dalje.

2014

CD Mali Rug / Silvana Paletti
Na jesen smo izdali CD Mali Rug / Glas neba, avtorice Silvane Paletti. Kritiko CD-ja si lahko preberete tukaj. Za Sigic jo je napisala Katarina Juvančič: ”Njena na videz preprosta poezija je pravzaprav inkantacija narave, svetlobe, ljubezni. Lahko bi rekli, da je organska, /…/. Ko se oglasi njen zamolkli glas in se poigrava v pentatoniki, se zdi, kot da se obračajo molilni mlinčki, kot da smo priče sakralnemu obredju, ki oživlja naravo in naše izgubljeno, utišano mesto v njej.”

Kompozicija za prazničnost v Galeriji Miklova hiša
Zvonka Simčič, nosilna avtorica projekta Kompozicija za prazničnost: “Moč rezijanske besede in njenih zvokov je segla globoko vame. Kadar zapojem, se približam tistemu davno pozabljenemu. V tem projektu sem predajala izkušnjo o tem, kako sem vstopila v rezijansko petje in kako ga doživljam. Kakšno moč, povezave, stanja, ki jih v glas vpisuje zgodovinsko petje in tudi osebni spomin ima izražanje preko glasu.”

V naročju / performans
Preko tisočletja so se umetniške prakse dokončno ujele v brutalna kolesja poznokapitalistične proizvodnje. Dokončno so se ujele v skrajnost shisteriziranega poganjanja hrčkovih koles, do onemoglosti, do popolnega izčrpanja, do kolapsa.

Do dokončne izčrpanosti umetnika.

Na mesto polja finih interakcij med umetnino, umetnikom in gledalcem/poslušalcem/…/bralcem se je ugnezdila banalna potrošniško nenasitna daj-dam spervertiranost. In vladavina videza. Preprodaja videzov. Medijsko zrcaljenje prezrcaljenih zrcaljenj. Trženje ništrca za ništrc.

Banalnost ni tenkočutnosti izgnala predvsem z ognjem in mečem, pač pa predvsem s sladko lažnivimi šepetanji, s kičavostjo, … in še najučinkoviteje z neprestanimi podpražno lansiranimi ustrahovanji in grožnjami ter dokončno s sprožitvijo vojne vseh proti vsem … s ponižanjem …

Dokončno izčrpanemu in odvrženemu umetniku ne preostane čisto nič več.

Ali pa mu morda preostane prav to – čistost niča.

Silvana Paletti / Njen srčni glas
Silvana Paletti se je do sedaj predstavila kot pesnica, pisateljica, kot izvajalka rezijanskih ljudskih pesmi, v zadnjem obdobju pa svoje pesmi tudi poje. Ker se je teh nabralo že toliko smo se odločili, da bomo posneli njen prvenec.

Nekaj dotikov Rezije in Silvane v videu Njen srčni glas.

DNEVNICE / kompozicije za glas iz globin
DNEVNICE / Kompozicije za glas iz globin je projekt, kjer iz hrupnega sveta množičnosti vstopamo v svet tihega petja, pripovedovanja, poglabljanja. Skozi glas raziskujemo stanja, ki jih v glas vpisuje zgodovinsko petje (izročilo petja ljudskih pesmi), kot tudi osebni spomin skozi proces socializacije glasu.

Gre za intimna doživetja in iskanja, ki se lahko zgodijo le v majhnih skupinah. Zato dnevnice izvajamo v prostoru, ki je majhen, ponotranjen. Ljudje ne samo, da lahko slišijo vokal, pevko lahko tudi zelo osebno doživijo, zapojejo skupaj.

2013

Tiha moč / Sledi
Produkcija: Muzej in galerije mesta Ljubljane Kustosinji: Petja Grafenauer & Alenka Trebušak Umetnica: Zvonka T Simčič Pri projektu so sodelovali: Franci Cegnar, Ksenija Jus, Alenka Spacal, Nada Žgank, Ženski pevski zbor Kombinat, Bogdana Herman, Valerija Zabret, Borut Pust, Adam Simčič

V videu z naslovom Sledi (2012) avtorica dalje razvija predhodno izpostavljene vsebine in hkrati z aktualiziranim motivom Lepe Vide slovenski družbi sporoča, da se ne strinja z diskriminatornim izidom referenduma o Družinskem zakoniku, na katerem so bile zavrnjene pravice otrok iz vseh svobodnejših oblik družin. V državi, kjer pravice manjšin niso nikomur mar, Zvonka T Simčič na aktivistično-umetniški način v svojih delih na ogled postavlja lastnega otroka. Sama se v položaju prekerne delavke, ki se kot svobodna umetnica v vlogi matere samohranilke sooča s številnimi eksistencialnimi težavami, predstavlja v podobi Lepe Vide.


Zvonka T Simčič ni za pravičnejši svet radikalno žrtvovala ne svojega ne sinovega življenja. Po obronku ju ne peha v pogubljenje, temveč ju z voljo, v kateri sta združena hrepenenje in boj, rešuje pred brezizhodno situacijo. Ni se pesimistično vdala v usodo, temveč se aktivno, borbeno in hrabro upira dani situaciji. Avtorica se s svojimi umetniškimi deli bori na edinstven način, ko kot umetnica in mati, odeta v podobo Lepe Vide, stopa z otrokom v naročju po travniku hrepenenja pravičnejšemu in boljšemu svetu naproti. (Alenka Spacal)


Zvonka T Simčič / Silent Power / Tiha Moč


https://www.youtube.com/watch?v=dz5OT_F51oc&ab_channel=zvonkasimcic

2007

Ad Utero Ab Ovo
Zvonka T Simčič je ena redkih vizualnih umetnic, ki v svojih delih pristopajo k temi materinstva na izrazito angažiran način. (Ne)možnost umetne oploditve samskih žensk je problematizirala v nadvse inovativnem performansu Doulas »ad utero, ab ovo« (2007), kjer je ob podobi sebe, kot noseče Device Marije predstavila lastno izkušnjo oploditve, nosečnosti in rojstvo otroka. S performansom se je aktivistično odzvala na porazen izid referenduma iz leta 2001, ko je bilo večinsko izglasovano, da samske ženske nimajo pravice do umetne oploditve. Pri tem velja poudariti, da je bila kot samska oplojena v državi, ki tovrstne medicinske pomoči ne omogoča ženskam, ki ne živijo v skupnosti z moškim. (Alenka Spacal)