Spomin/ video

 

Image1

Spomin je avtobiografsko delo, ki se v časovnem kroženju vrača v otroštvo. K izvoru. Tolikokrat po istih sledeh zaokroži na isto mesto, da tam znova najde vir svetlobe. Je to tisto, kar nas zaznamuje? In iz katerih globin prihaja? Je res samo spomin iz otroštva? Ali pa nekaj še veliko globljega?

Memory is an autobiographical work that in the circling of time is returning to the childhood. Back to the origins. So many times following the same traces it comes around to the same place, where, again, it finds the source of light. Is that what marks us? And from what depths does it come? Is it really just a childhood memory? Or is it something even  much deeper?