Silvana Paletti / Moja Rezija / video

foto

[lang_si]Moja Rezija / Silavana Paletti  je video delo, ki preko pete poezije Silvane Paletti in aktivacijo črno belih fotografij vstopa v svet Rezije. Silvana Paletti je pesnica, pisateljica in pevka z vasi Ravance v dolini  Rezije. Že dolgo raziskuje rezijansko ljudsko izročilo. Je dobitnica nagrade Mira/2016. Njene pesmi so bile objavljene v antologijah in revijah, prestavljene pa so bile tudi v knjižno slovenščino oziroma prevedene v italijanščino, furlanščino, nemščino, angleščino in češčino. Zadnja leta svoje pesmi tudi poje. Te lahko slišimo na ploščku z naslovom Mali Rug, ki je izšla leta 2014 pri Založbi Klopotec.

video povezava

[lang_en]

Silavana Paletti and her Resia is a video that through the sung poetry by Silvana Paletti and the activation of black and white photographs enters the world of Resia. Silvana Paletti is a poet, a writer and a singer coming from the village of Ravance in the valley of Resia. She has been researching the Resian folk heritage for a long time. She is the winner of the Mira/2016 Award. Her poems were published in anthologies and magazines, as well as put into standard Slovenian or translated into Italian, Friulian, German, English and the Czech languages. Over the past years she has also sung her poems. They can be heard on the CD entitled Mali Rug that was published in 2014 by the Klopotec Publishing.

video link