Poezija / video

Image2

[lang_si]Video je približevanja – med snemalko/kamero in pevko, pesnico – tenkočutna video dotikanja. Razpiranja/iskanja mehkih mest v svetu pesnice in vse to prežeto z vsakdanjostjo – navadnostjo – običaj/nostjo.

Zemlja je tudi mati,

Ona je mati vsemu naravnemu,

Mati vsemu človeškemu.

Ona je mati vseh in vsemu,

Kajti v njej so shranjena semena vseh in vsega. (Hildegarda iz Bingna)

Video povezava

 

[lang_en]

This video is a coming-nearer – between the camerawoman/the video camera and the singer, the poet – the subtle video-touches. The opening ups/pursuits of the soft spots in the poet’s world, and all this imbued with everydayness – commonness, custom/ariness.

video link