V sonce ovita, v zvokih skrita

Sončna energija v ljudski glasbi se je uresničila.

Ozvočenje koncerta Ansambla Uluru je omogočila električna energija, pridobljena preko fotovoltaičnih celic na vozilu Slovenskega E-foruma.