Performans DOULAS “at utero, ab ovo”

ZVONKA SIMČIČ in RENATA ŠRIBAR

Galerija ŠKUC 13. decembra 2007 ob 18.00 uri

Vsebinsko se projekt navezuje na lastno izkušnjo – postati mati z umetno oploditvijo; postati mati otroku iz epruvete.

Je to »brezmadežno spočetje«?
Kaj je, pravzaprav, umetna oploditev?

V kolikšni meri je lahko odločitev zavestna tekom posameznih sekvenc postopka?

Celični razvoj in zavest. Zamrznitev zarodka. Lastno odločanje o času rojstva otroka.

Izbira genov – izbira partnerja v odnosu do sebe in do državnega aparata (referendum: ali sme samska ženska imeti umetno oploditev?).

Kaj pomeni svobodna izbira genske strukture?

Kaj se otroku in materi lahko dogaja v socialnem okolju, ko ženska udejani svojo odločitev, da postane samska mati otroku iz epruvete? Kakšen je odnos med telesom in manipulativnim interaktivnim okoljem?
Projekt raziskuje, kako vsa ta vprašanja izpeljati skozi prostor umetnosti, prostor, ki predstavlja povezovalni moment / element med družbenim prostorom (zdravstvo, filozofija, znanost…) in umetnico kot »živo« akterko – performerko. Na ta način se konstruira novo, razširjeno omrežje tistih, ki sodelujejo pri rojstvu umetniškega dela.

»Doula« je vzporednica tradicionalne ženske vloge, ki so jo imele sorodnice in prijateljice med porodom v številnih tradicionalnih kulturah, označuje pa žensko, ki neguje porodnico in skrbi zanjo ter novorojenčka po porodu.

Projekt je podprla Občina Medvode. Sponzorstvo pa: slowwwenia.com