V čem je vrednost obrtnega znanja?

Galerija Zbilje, sobota 17. 11. 2007 ob 18. uri

Pomen tradicionalnih obrtnih znanj v sedanjosti

Predavanje in delavnica pod vodstvom dr. Katarine Višnar

Arhitekt in obrtnik sta bila nekoč del istega sveta. V renesansi so se med njima začele oblikovati ključne razlike, ki so v dvesto letih privedle do popolne ločitve obeh poklicov. Nato se je zgodila še ločitev oblikovanja (dizajna) od obrti, spremembe v tehnologiji gradnje pa so uveljavile novo estetiko in so s tem kmalu iz gradnje izrinile doberšen del tradicionalnih obrtnih znanj. Zakaj je torej v arhitekturi 20. stoletja prišlo do zatona veselja do obrti? Kje je mesto tradicionalnih obrti v današnjem času? Kakšne so značilnosti in kvalitete tovrstnega obrtnega znanja, ki upravičujejo ne samo smiselnost, temveč tudi nujnost njegovega ohranjanja?

Organizator: Društvo Slovenski center za ustno zgodovino