Lani jeseni je Lokalna akcijska skupina |LAS Za mesto in vas| objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS v letu 2019.

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas in njihovega sofinanciranja.

Izbran je bil tudi naš projekt ”V naročju kulturne in naravne dediščine”.

Izbrani projekti se izvajajo v okviru podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”. Sredstva za sofinanciranje je LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Poleg Zavoda CCC so partnerji projekta še Javni zavod Sotočje Medvode, BB BIO Si in Mojca Sfiligoj z Domačije pr Lenart.Namen:

Osrednji namen projekta ”V naročju kulturne in naravne dediščine” je ustvariti novo živo skupnost. S tem želimo obstoječe in celo usihajoče skupnosti nagovoriti k ponovni prekrvavitvi, k revitalizaciji in rekreaciji njihovega obstoja. V dvoletnem procesu bomo vse aktivnosti prepletli v eno zgodbo o preseganju individualne sebičnosti. Začeli jo bomo s prepoznavanjem posameznih narcističnih blokad in jo nadaljevali z zaznavanjem vzgibov za izhod iz tega stanja.

Zgodba bo najbolj razvidna iz postavitve dveh razstav. K oblikovanju obeh bomo tako v letu 2020 kot letu 2021 povabili iste avtorje.  V prvem letu se bodo že čutila prepletanja med umetniki, vendar bo še vedno vsak imel svoj prostor. V drugem letu pa bomo skupaj ustvarjali eno umetniško delo.

Za ustvarjanje skupnosti bo že pred prvo razstavo, med obema pa tudi po drugi razstavi za obiskovalce navdihujoča potujoča razstava sodobne umetnosti v kapsulah imenovanih Potovke. Manjše steklene kapsule, v katerih bodo miniaturna umetniška dela obiskovalci prenašali med različnimi lokacijami v širši okolici Polhograjcev. Tako bomo živo omrežje medčloveških pretokov razpredli v širši prostor.

Preko ustvarjalnih delavnic, srečanj in rezidenc bomo rastočo skupnost zbližali z otroci, mladimi in starejšimi ter jo prepletli z ožjo okolico izvajanja projekta.

Prepričani smo, da pod pritiskom totalne individualizacije drastično upada občutek za skupnost in skupno dobro. Nedopustno ga izpodriva osamljenost začarana v lažne špektakle vseh vrst ekranov. Zato bomo z živim zgledom kreiranja naše skupnosti k oživljanju in razraščanju nagovorili tudi druge.
Naš projekt razumemo kot skupnostno umetniško delo.

Ker je razumevanje sodobne umetnosti v splošni javnosti zelo slabo, velikokrat celo odklonilno, želimo dvigniti ozaveščenost o njenem pomenu, smislu in lepoti. Zato bomo sodobna umetniška dela postavili v prostore, ki sicer nimajo razstavnega namena. V osrčje Polhograjskih dolomitov. Med spomenike kulturne dediščine. S tem bomo nagovarjali tudi ljudi, ki sicer ne obiskujejo galerijskih prostorov.

Želimo zgraditi odprt prostor, takšen, da umetniki na lokaciji, kjer postavljajo razstave, preživijo čim več časa in da razstavljena dela in njihova umestitev v razstavne prostore ter način komuniciranja s publikami nastajajo iz navdihov, ki izvirajo iz srečevanj s prostorom, z drugimi avtorji in obiskovalci. Živi stik z obiskovalci bo presegal tabuje in razpuščal pregrade do sodobne umetnosti. Z umeščanjem skupnostnega umetniškega dela med in v spomenike kulturne dediščine povečujemo pretok nastajajoče skupnosti s preteklostjo, v povezovanju s sodobnimi umetniškimi praksami pa skupnost zračimo in umeščamo med tukaj in zdaj. Jo poglabljamo v pris(o)tnosti.

V naročju kulturne in naravne dediščine želimo zasnovati nekakšno novodobno pleme bojevnikov lepote.Cilji projekta:

Ustvarjali bomo živo skupnost preko umetnosti.

Povezovali bomo kulturno in naravno dediščino s sodobno umetnostjo. Z delavnicami, razstavami ter umetniškim bivanjem in ustvarjanjem na posameznih lokacijah bomo pripomogli k ohranjanju in pomenu kulturne in naravne dediščine.

Kulturno in naravno dediščino bomo skupaj s sodobno umetnostjo povezovali z drugimi panogami (turizem, šport-rekreacija-zdrav življenjski slog). Umetnost postavljena v prostorih kulturne dediščine, ki so spomeniško zaščiteni (mežnarija ob Sv. Marjeti v vasi Žlebe, Domačija Pr’Lenart v vasi Belo, Sv. Katarina v vasi Topol) stojijo ob lepih peš poteh in so idealna priložnost za enodnevni izlet.

V konstituiranje skupnosti, ki jo bomo gradili, bomo v proces pritegnili ožjo in širšo okolico. Opažamo, da vse bolj živimo vsak zase in da skupnost|povezanost in tovrstni odnosi izginjajo. Želimo pokazati globino v povezovanju, ki pripomore k zagotavljanju kakovostnega življenja, zagotavljanju osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja |tudi otrok in mladostnikov.

V graditev skupnosti bomo povabili tudi starostnike. Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja.

Spoštovanje različnosti in oblikovanje vključujoče družbe.

S približanjem tako materialne kot nesnovne kulturne dediščine sodobnikom želimo povečati samo|prepoznavnost in poglobitev samobitnosti njihove identitete in ukoreninjenosti skupnosti.

Z umestitvijo urbanih vsebin sodobnih umetniških praks na podeželju želimo dvigniti kakovost življenja tako tukajšnjih prebivalcev kot njihovih obiskovalcev.

Z izvajanjem naših aktivnosti želimo povečati zavest o nujnosti naravovarstvenega delovanja in ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb.

Dvigniti želimo ozaveščenost javnosti o pomenu kulturnih in s tem medčloveških raznolikosti.

S povezovanjem kulturne dediščine, sodobne umetnosti in področij zdravja, socialno inteligentnih dejavnosti ter športa in turizma želimo širšo javnost vzpodbuditi k bolj zdravemu življenjskemu slogu.

S komplementarnimi dejavnostmi želimo izboljšati področje izobraževanja.

Na področju kulturnega turizma želimo povečati število obiskovalcev, ki v Polhograjce prihajajo zaradi bogate kulturne dediščine in raznovrstnih kulturnih dogodkov.

Z večjo mobilnostjo umetniških ustvarjalcev in kulturnih producentov želimo prispevati k razvoju regionalne kulturne identitete in kreirati nova občinstva kulturnih dogodkov.

Z vsemi naštetimi cilji vzpostavljamo pogoje za razvoj projektov, ki lokalno področje umeščajo v dejavnosti Evropske prestolnice kulture 2025.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o instrumentu CLLD |Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost| si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja ali na spletni strani Evropske komisije.