O nas


Zavod CCC - Zavod za produkcijo sodobne umetnosti in družbenega raziskovanja se posveča produkciji sodobne umetnosti in novih načinov izraznosti ter se povezuje s socialnim - tako urbanim kot podeželskim okoljem. Sodelavci vanj vstopamo skozi zvočne, besedne in vizualne podobe, ga tako razširjamo, dopolnjujemo in z njim vzpostavljamo dialog.

Naš namen je približevanje družbeno-angažirane umetnosti ljudem v okolju, kjer sodelavci zavoda živimo in delamo, pa tudi širše. Skozi umetnost želimo predvsem spodbuditi socialno vključenost različnih ciljnih skupin - pogosto tudi zelo ranljivih (prebivalci ozkih ali odmaknjenih podeželskih in urbanih lokalnih skupnosti, starejši, mladi, otroci in odrasli iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij, osebe z različnimi tipi invalidnosti,...) v kulturne in umetniške projekte ne le kot opazovalce, ampak tudi (so)ustavrjalce. Zavod uresničuje tudi druge kulturne, izobraževalne, socialno-varstvene, humanitarne in dobrodelne cilje, ki jih je mogoče dosegati s pomočjo družbeno-angažirane umetnosti.

Delujemo na različnih področjih: vizualni umetnosti, intermedijski in video umetnosti, glasbeni umetnosti in performativni umetnosti. Veliko projektov se med seboj prepleta in združuje različna umetniška področja.V projekte vključujemo tudi druge inštitucije: galerije, turistična društva, župnije, kmetije z ekološkimi izdelki, šole, mladinske centre, domove starejših občanov, medije in različna društva ter zavode.

Nimamo svojega razstavnega prostora ali dvorane, zato pri produkcijah sodelujemo z različnimi producenti. Smo najemnik prostora v Ljubljani, Na trgu Prekomorskih brigad nasproti Kino Šiška, v katerem se izvajajo manjši dogodki, nastopi, predstavitve, razgovori… Poleg centralnega prostora v Ljubljani imamo podružnično enoto v Medvodah.

In prav Občina Medvode je lokacija enega naših najvidnejših projektov zadnjih nekaj let, Hiša na hribu, ki sledi sodobnemu umetniškemu konceptu odprtega ateljeja in katerega ključni cilj je približevanje sodobne umetnosti kulturni dediščini, naravi in lokalni skunosti.V Zavodu CCC redno delujejo 4 umetnice in 2 umetnika:

- Zvonka T. Simčič - ustanoviteljica in direktorica Zavoda CCC, vizualna, intermedijska in video umetnica ter performerka,
- Bogdana Herman / glasbena umetnica in performerka,
- Silvana Paletti / pisateljica, pesnica in glasbenica,
- Ksenija Jus / kantavtorica,
- Franc Cegnar / režiser,
- Miha Tomšič / intermedijski umetnik.


O nas


Zavod CCC - Zavod za produkcijo sodobne umetnosti in družbenega raziskovanja se posveča produkciji sodobne umetnosti in novih načinov izraznosti ter se povezuje s socialnim - tako urbanim kot podeželskim okoljem. Sodelavci vanj vstopamo skozi zvočne, besedne in vizualne podobe, ga tako razširjamo, dopolnjujemo in z njim vzpostavljamo dialog.

Naš namen je približevanje družbeno-angažirane umetnosti ljudem v okolju, kjer sodelavci zavoda živimo in delamo, pa tudi širše. Skozi umetnost želimo predvsem spodbuditi socialno vključenost različnih ciljnih skupin - pogosto tudi zelo ranljivih (prebivalci ozkih ali odmaknjenih podeželskih in urbanih lokalnih skupnosti, starejši, mladi, otroci in odrasli iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij, osebe z različnimi tipi invalidnosti,...) v kulturne in umetniške projekte ne le kot opazovalce, ampak tudi (so)ustavrjalce. Zavod uresničuje tudi druge kulturne, izobraževalne, socialno-varstvene, humanitarne in dobrodelne cilje, ki jih je mogoče dosegati s pomočjo družbeno-angažirane umetnosti.

Delujemo na različnih področjih: vizualni umetnosti, intermedijski in video umetnosti, glasbeni umetnosti in performativni umetnosti. Veliko projektov se med seboj prepleta in združuje različna umetniška področja.V projekte vključujemo tudi druge inštitucije: galerije, turistična društva, župnije, kmetije z ekološkimi izdelki, šole, mladinske centre, domove starejših občanov, medije in različna društva ter zavode.

Nimamo svojega razstavnega prostora ali dvorane, zato pri produkcijah sodelujemo z različnimi producenti. Smo najemnik prostora v Ljubljani, Na trgu Prekomorskih brigad nasproti Kino Šiška, v katerem se izvajajo manjši dogodki, nastopi, predstavitve, razgovori… Poleg centralnega prostora v Ljubljani imamo podružnično enoto v Medvodah.

In prav Občina Medvode je lokacija enega naših najvidnejših projektov zadnjih nekaj let, Hiša na hribu, ki sledi sodobnemu umetniškemu konceptu odprtega ateljeja in katerega ključni cilj je približevanje sodobne umetnosti kulturni dediščini, naravi in lokalni skunosti.V Zavodu CCC redno delujejo 4 umetnice in 2 umetnika:

- Zvonka T. Simčič - ustanoviteljica in direktorica Zavoda CCC, vizualna, intermedijska in video umetnica ter performerka,
- Bogdana Herman / glasbena umetnica in performerka,
- Silvana Paletti / pisateljica, pesnica in glasbenica,
- Ksenija Jus / kantavtorica,
- Franc Cegnar / režiser,
- Miha Tomšič / intermedijski umetnik.