KAKO VSTOPITI V UMETNIŠKO DELO

| 26.9.2020 | 15:00 | mežnarija pri cerkvi sv. Marjete | Žlebe |

Notranji pogovor z umetniškim delom.

Zaznavanje umetniškega dela je sicer zelo individualen proces, a vseeno obstajajo smernice, ki nas lahko vodijo do cilja, morda celo do globljega cilja.
Vabimo vas na delavnico, kjer bomo skupaj razmišljali o tem, kako gledati umetniška dela, kako in kdaj pri gledanju lahko nastajajo razlike. Celotna delavnica bo vodena na podlagi osebnih izkušenj in s praktičnimi primeri! Po principu – ne boj se umetnosti!

Vabljeni!

Ker projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je delavnica brezplačna.