HIŠA NA HRIBU 2020 // V NAROČJU

V petek, 28. avgusta ob 20. uri bomo na sv. Marjeti nad Žlebami otvorili Hišo na hribu 2020 – osrednjo razstavo projekta V naročju kulturne in naravne dediščine.

Koncertirali bosta vokalni skupini BeeJazzy in Za srce mo.

Sodelujoči:
Zvonka T Simčič
Franc Cegnar
Mojca Sfiligoj

Aljaž Celarc
Andrea Coyotzi Borja
Eva Pavlič – Seifert
Lada Cerar
Mojca Senegačnik
Metka Zupanič
Vesna Bukovec

Razstava bo odprta od 28. avgusta do 20. septembra.
Vsak dan od 15. do 20. ure.

Na treh lokacija sredi Polhograjskega hribovja :
Žlebe – Sv. Marjeta
Belo – domačija Pr’ Lenart
Topol – Sv. Katarina
in
Trzin – poslovni prostori BB BIO.Si *

Celotni program:

→ 28. 8. – ob 20.00 – otvoritev razstave – koncert: BeJazzy, Za srce mo, Sv. Marjeta
→ 31. 8. – od 10.00  do 16.00 – delavnica vizualnega ustvarjanja za otroke, domačija Pr’ Lenart
→ 05. 9. – od 10.00  do 16.00 – delavnica vizualnega ustvarjanja za otroke, Sv. Marjeta
→ 26. 9. – ob 15.00 – delavnica Umetnost in osebnostna rast – Kako vstopati v umetniško delo
→ 2.10. – ob 18.00 – otvoritev stalne razstave del s Hiše na hribu, domačija Pr´ Lenart
→ → → → → → → → razstavo si je mogoče že ogledati ob najavi na 031 712 227
→ vsak dan  – od 19.00 do 20.00 – performans Kraljica Miru = Corona Queen
→ vsak dan  – potujoča razstava Potovke, Sv. Marjeta, domačija Pr’ Lenart, Sv. Katarina

Zavod CCC je skupaj s partnerji (Javni zavod Sotočje Medvode, BB BIO.Si in domačijo Pr’ Lenart) s projektom V naročju kulturne in naravne dediščine uspešno kandidiral na razpisu LAS za mesto in vas, ki ga s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Hiša na hribu 2020 je tako le majhen del projekta V naročju kulturne in naravne dediščine. Hišo na hribu tokrat izvajamo že šesto leto. Naše vodilo je sodobno umetnost raztegniti v čas in prostor, ki je poleg kulturne dediščine tudi del naravnih lepot v okolici Ljubljane.

Razstava je zasnovana tako, da se dela umetnikov med seboj prepletajo in dopolnjujejo ali pa so postavljena povsem samostojno. Postavitev smo zasnovali dvoletno. Na letošnji razstavi bomo predstavili/razstavili dela posameznih umetnikov in vzorec/model v prihodnjem letu načrtovane gradnje skupnostnega umetniškega dela : mize, kar bo povezovalo umetnike z ljudmi naše vasi, naše občine, Ljubljanske pokrajine in tudi Slovenije, Evrope, naše Zemlje, da bomo segli do Tistega, kar je nad vsemi nami vsem Istega.


Beseda MIZA je sestavljena iz dveh delov: iz zloga MI, ki pomeni nas – množico ljudi, in zloga ZA, ki pomeni, da smo skupaj za nečim; pa tudi da smo za nekaj; da smo za stvar. Torej je izraz MIZA simbol, ki označuje predmet/objekt, za katerim se zbirajo najrazličnejše skupine in večje ali manjše skupnosti. V našem primeru smo se umetniki podali na skupno ustvarjanje z zavedanjem, da je pot lahko tudi tvegana, kajti zavedamo se, da živimo v času, ko se kakršnakoli partnerstva zelo hitro razhajajo, saj čas ni naklonjen poglabljanju, temveč vsiljuje podivjane efekte in hitrost, ki razgrajuje in ne povezuje. MI pa smo ZA udejanjanje sočutnega sožitja občutljivih posameznikov.

Kontakt: Zvonka Simčič, 041 214 097; Franc Cegnar, 031 241 773

IN THE LAP OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE | HOUSE ON THE HILL 2020
The House on the Hill 2020 – the central exhibition of the project IN THE LAP of cultural and natural heritage – will be opened on Friday, 28. August, at 20:00 at St. Margaret Hill above Žlebe.

The concerts will be performed by the vocal groups BeeJazzy and Za srce mo.

Participating authors:
Zvonka T Simčič
Franc Cegnar
Mojca Sfiligoj

Aljaž Celarc | Plateauresidue
Andrea Coyotzi Borja
Eva Pavlič – Seifert |Plateauresidue
Lada Cerar | Kolektiva
Mojca Senegačnik
Metka Zupanič | Kolektiva
Vesna Bukovec | Kolektiva

The exhibition will be opened from 28 August to 20 September.
Every day from 15:00 to 20:00.

The project events will take place at three locations in the midst of the Polhov Gradec Dolomites:
Žlebe – St. Margaret
Belo – Pr’ Lenart Homestead
Topol – St. Catherine
and:
Trzin – BB BIO.Si * business premises

The entire programme:
→ 28. 8. – at 20:00 – the opening of the exhibition – the concert: BeJazzy, Za srce mo, St. Margaret Hill
→ 31. 8. – from 10:00 to 16:00 – creative workshop in visual arts for children, Pr’ Lenart Homestead
→ 05. 9. – from 10:00 to 16:00 – creative workshop visual arts for children, St. Margaret Hill
→ 26. 9. – at 15:00 – Art and Personal Growth workshop – How to enter the work of art
→ 2.10. – at 18:00 – opening of the permanent exhibition of works from the House on the Hill project, Pr´Lenart Homestead
→ → → → → → → → it is possible to visit the exhibition before the opening with prior announcement at 031 712 227
→ every day – from 19:00 to 20:00 – Queen of Peace = Corona Queen performance
→ every day – Peddler Women (Potovke) travelling exhibition, St. Margaret, Pr’ Lenart Homestead, St. Catherine

With the project In the Lap of Cultural and Natural Heritage the CCC Institute together with its partners (Sotočje Medvode public institute, BB BIO.Si and Pr’ Lenart Homestead) won the LAS za mesto in vas tender co-funded by the Slovenian Ministry of Agriculture, Forestry and Food from the European Agricultural Fund for Rural Development.
The House on the Hill presents a small part of the In the Lap of Cultural and Natural Heritage project. The House on the Hill has been carried out for the sixth year now. Our goal is dissemination in time and space of modern art which not only makes part of cultural heritage, but also of natural beauties in the surroundings of Ljubljana.

The exhibition’s goal is to allow for both, the intertwining of the works of artists complementing each other, and independent exhibition of their works. The exhibition will develop over two years. In 2020, the exhibition will present works of individual artists and the model of the table that will be built over the next year as the communal artistic work, which will link artists with people from our village, our municipality, the Ljubljana region as well as from Slovenia, Europe, and our planet Earth to reach That beyond, which is Common to all of us.

The word MIZA consists of two parts: of the syllable MI, which means US – group of people, and the syllable ZA, meaning that we stand together FOR a common cause; that we are FOR something; that we stand for a cause. So, MIZA (TABLE) is a symbol denoting an object at which most different groups, big and small communities get together. In our case artists decided to engage in common creative work, while being aware that it is a risky path to take, because we live in times, when partnerships tend to break up quickly, and times that are not favourable of the deepening of links, but force upon us speed and instant effects gone wild, bringing disintegration rather than enabling connections. While WE are FOR (MI smo ZA) the realisation of the emphatic co-existence of sensitive individuals.

Contact: Zvonka Simčič, 041 214 097; Franc Cegnar, 031 241 773

* BIO.Si Company hands down natural heritage through cosmetics. In the Slovenian market they represent and distribute globally recognised brands of natural cosmetics, including the Weleda Group, the pioneer in the field founded by the philosopher and natural scientist Rudolf Stainer.This image has an empty alt attribute; its file name is facebook_logo-blue-small-50x50.png