V NAROČJU

Na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine smo skupaj s partnerji pridobili sredstva za izvedbo projekta ” V naročju kulturne in naravne dediščine”.

Projekti izbrani na tem javnem pozivu se izvajajo kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje je LAS Za mesto in vas dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Poleg Zavoda CCC so partnerji projekta še Javni zavod Sotočje Medvode, BB BIO Si in Mojca Sfiligoj z Domačije pr Lenart.