ZNOTRAJ // DELAVNICA PONOTRANJENJA UMETNIŠKEGA DELA

ZNOTRAJ 
delavnica ponotranjenja umetniškega dela
sobota, 8.9.2018 od 10. do 17.ure na Marjeti nad Žlebami

Umetnino lahko le bežno preletimo. Smo z njo minuto ali dve. Lahko pa jo povežemo globlje s samim seboj. 
Umetniško delo nastane skozi ustvarjalni proces umetnika. Drugi pol tega procesa je umetnino videti, jo uzreti, dojeti njeno sporočilnost in globino, dojeti sledi umetnikovega ustvarjanja, … 
Razpiranje pre-občutljivosti do sebe skozi umetnost je učenje. 
Je spoznavanje fenomenov in vsebin, ki so okoli nas in hkrati tudi v nas samih. Je ponovno povezovanje človeka z dimenzijo duha. 
Je spoznavanje samega sebe in sebe samega.
 

V objemu narave, umetniških del in kulturne dediščine bomo odkrivali svetove, ki nam jih naši prehitri vsakdani vse prevečkrat jemljejo.
Srečanje bo potekalo pod mentorstvom Zvonke T Simčič – mag. vizualne umetnosti in Franca Cegnarja – režiserja in intermedijskega umetnika ter bo vsebovalo tako skupinsko delo kot tudi delo z vsakim posameznikom.
Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša 50 eur; potrebna je prijava na ccczavod@gmail.com ali na 041 214 097.