HIŠA NA HRIBU // INFO

HIŠA NA HRIBU
od 24. avgusta do 9. septembra – vsak dan od 15. do 20. ure

Hiša na hribu je skupnostni umetniški projekt postavljen v okolje kulturne in naravne dediščine Polhograjskih dolomitov.
… sodobne umetniške prakse na  treh lokacijah, ki so med seboj povezane z lepo peš potjo na razdalji 6,5 kilometra.

– sv. Marjeta v vasi Žlebe – Medvode – centralni razstavni prostor z vsemi informacijami
– sv. Katarina v vasi Topol
– domačija Pr’Lenart v vasi Belo

Obiskovalci imajo več možnosti:
      →  Da parkirajo na urejenem parkirišču v vasi Žlebe pri kozolcu pod Marjeto in obiščejo razstavo – 10 minut zmerne hoje.
      →  Da se iz istega parkirišča odpravijo preko Marjete na Katarino (2,5 km v eno smer) ali krožno do vseh treh lokacij in se nato vrnejo do svojega avtomobila (skupaj 14 km).
      →  Lahko pa se odločijo, da se peš odpravijo iz Medvod, kamor jih iz Ljubljane pripelje mestni avtobus številka 25, se nato peš odpravijo do Marjete v vasi Žlebe, od tam na Katarino in naprej v vas Belo. Iz vasi Belo se spustijo proti Belici. Tam je postajališče avtobusa št. 51,52 in 53. Z njim se odpeljejo nazaj v Ljubljano. Ta pot je dolga 16 km. Na domačija Pr’Lenart na Belem je tudi možnost prenočišča.
      →  Vse tri lokacije so dostopne tudi z osebnim avtomobilom ali gorskim kolesom.

 

 

 

 

HOUSE ON THE HILL
from 24 August to 9 September – every day from 15 p. to 20 pm

House on the hill is a communal artistic project placed in the environment of cultural and natural heritage of the Polhov gradec Dolomites.
… modern artistic practices at three locations that are interconnected by a nice hiking trail, at the distance of 6.5 kilometres.

– St. Marjeta in the village of Žlebe, Medvode – central exhibition place, where you can get all information
– St. Katarina in the village of Topol
– homestead Pr’Lenart in the village of Belo

The visitors have several possibilities:
      →  To park in the regular parking area in the village of Žlebe near the hay rack located at the foot of the Marjeta hill and visit the exhibition – 10 minutes of moderate walk.
      →  To head from the same parking area to the Marjeta hill and proceed further to the Katarina hill (2,5 km in one direction) or take the circular route to all three locations and return to their car (14 km in all).
      →  Or they can decide to take the city bus No. 25 from Ljubljana to Medvode, and walk from Medvode to the Marjeta hill in the village of Žlebe, and continue from there to the Katarina hill and on to the village of Belo. From the village of Belo they descend toward the village of Belica. In Belica they can take buses No. 51, 52 or 53 to return to Ljubljana. This route is 16 km long. The homestead Pr’Lenart in the village of Belo also offers accommodations.
      →  All three locations are also accessible by car or mountain bike.