DOBRODELNI KONCERT

vstopnica5

Antonov dom, 6.11.2015 ob 18.uri.

Dobrodelni koncert pripravljamo skupaj z OŠ LILA.S skupnimi močmi želimo uresničiti, da čimvečim otrokom Slovenije omogočimo intenzivnejši socialni ter umski razvoj v manjših skupinah.

Šola Lila je novonastala zasebna osnovna šola v procesu akreditacije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Šola temelji na principih Vzgoje za življenje (angl. Education for Life), po katerih v svetu že 40 let deluje manjše število zasebnih in tudi javnih šol.

Izobraževanje po principih Vzgoje za življenje pri otrocih načrtno celostno razvija telo, čustva, voljo in um. Poleg klasičnih šolskih predmetov v okviru dveh dodatnih predmetov (osebni razvoj ter spoznavanje in razumevanje drugih) čas posebej namenjamo razvijanju čustvene inteligentnosti, veščin timskega dela, vodenja, komunikacije… Velik delež pouka poteka v naravi oziroma na terenu. Pouk ni omejen na šolske ure, kar učitelju dopušča, da sledi pozornosti in navdušenju otrok ter po potrebi podaljša oziroma skrajša učne enote. Velik poudarek je na učenju tehnik koncentracije, izboljšanja spomina, sproščanja… Več informacij najdete na spletni strani šole (www.sola-lila.si) in na spletni strani ameriške organizacije Education for Life (www.edforlife.org).

Septembra 2013 je začela s poukom po principih Vzgoje za življenje prva generacija otrok, učiteljev in staršev, in sicer v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Septembra 2015 nadaljujemo z dvema skupinama otrok.

Med otroki je nekaj takih iz slabše situiranih družin. Starši so se obrnili na nas zaradi različnih razlogov. Na prvem mestu gre za otroke, ki socialno ali učno potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali napredujejo izredno hitro. Pri težavah gre lahko za motnje na čustveno-vedenjskem področju (npr. asperger, avtizem) in težje dobijo mesto v skupinah za treninge socialnih veščin in samoregulacije čustev. Tako eni kot drugi pa so iz družin, ki se srčno trudijo živeti človeku in njegovemu okolju prijazno in jim je program naše šole blizu in v pomoč.

S skupnimi močmi želimo uresničiti, da čimvečim otrokom Slovenije omogočimo intenzivnejši socialni ter umski razvoj v manjših skupinah.

Vabimo vas, da se nam pridružite na dobrodelnem koncertu!