Zavod CCC

[lang_si]CCC – CrossCommunityCreation je zavod za multimedijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja, ki deluje na področju sodobne umetnosti, tako v povezovanju med umetniki samimi, kot tudi v povezovanju in raziskovanju umetnosti v širšem družbenem prostoru.

[lang_en]CCC or CrossCommunityCreation is an institute for multimedia art and projects in social research, working in the field of contemporary art with an aim to connect artists among themselves as well as to connect and research art in a broader social space.